Fotogaléria:

Počasie na Slovensku:

Zmluvy


Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
256/8 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
256/8 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/1 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
256/1 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/9 dodatok č. 1 Obec Holiare
92.00 €
247/9 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/12 dodatok č. 1 Obec Holiare
113.00 €
247/12 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/16 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
255/16 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/15 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
255/15 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/14 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
255/14 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/13 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
255/13 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/12 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
255/12 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/11 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
255/11 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/10 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
255/10 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
255/9 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
255/9 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/7 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
256/7 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/5 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
256/5 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/4 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
256/4 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/3 dodatok č. 1 Obec Holiare
158.00 €
256/3 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
256/2 dodatok č. 1 Obec Holiare
128.00 €
256/2 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/16 dodatok č. 1 Obec Holiare
113.00 €
247/16 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/14 dodatok č. 1 Obec Holiare
113.00 €
247/14 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/13 dodatok č. 1 Obec Holiare
92.00 €
247/13 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/11 Nájom obecného bytu Obec Holiare
92.00 €
247/11 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
247/10 dodatok č. 1 Obec Holiare
92.00 €
247/10 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/8 dodatok č.1 Obec Holiare
92.00 €
248/8 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/7 dodatok č.1 Obec Holiare
113.00 €
248/7 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/6 dodatok č.1 Obec Holiare
92.00 €
248/6 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/5 dodatok č.1 Obec Holiare
113.00 €
248/5 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/4 dodatok č.1 Obec Holiare
92.00 €
248/4 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/3 dodatok č.1 Obec Holiare
113.00 €
248/3 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/2 dodatok č.1 Obec Holiare
92.00 €
248/2 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
248/1 dodatok č.1 Obec Holiare
92.00 €
248/1 Nájom obecného bytu Obec Holiare
0.00 €
O-11/2017 audit účtovnej závierky PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
9100077261 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu SPP
0.00 €
17/14/012/16 MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
76/17 Verejné informačné systémy v obciach Kameničná, Čalovec, Veľké Kosihy, Holiare Obec Veľké Kosihy
1130.00 €
MC13072017 vytvorenie webstránky obce wbx, s.r.o.
468.00 €
118/16 predaj nehnuteľnosti Obec Holiare
304.57 €
422/2017 Športový deň so zahraničnou účasťou Nitriansky samosprávny kraj
1300.00 €
43/17 kontrola detských ihrísk ECOTEC, spol. s.r.o.
201.00 €
O/19/2017 zber elektroodpadov, batérií a akumulátorov METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.03 €
17/17 uloženie komunálneho odpadu Komunálna spoločnosť s.r.o.
0.00 €
5101002304 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
42.05 €
ZLP-2016-0970 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DEUS
1.00 €
107/16 Zber použitých textílií,odevov a obuvi Juraj Kunak s.r.o
0.00 €
O-1/2016 audit obce PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
90/16 nakladanie s odpadmi NATUR-PACK a.s.
0.00 €
30/044/2016 nakladanie s použitými batériami a akumulátormi INSA s.r.o.
0.00 €
1/16 Rekonštrukcia MŠ na úsporu energie Ironex s.r.o.
199792.46 €
tz2016-04-19dh3 WinCITY Registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
1610575 Verejný prenos SLOVGRAM
38.50 €
31/16 nájom priestoru na umiestnenie telekomunikačných zariadení Slovanet a.s.
0.00 €
20/16 vymáhanie pohľadávok Finlegal services, s.r.o.
0.00 €
182/15 Zber EEZ Enviwork s.r.o.
0.00 €
ZLP-2016-0970 Pripojenie k informačnému systému DEUS
0.00 €
174/15 združené nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK a.s.
0.00 €
165/15 BOZP, OPP,PZS Bc.Vendel Szabó
0.00 €
15/14/010/34 dohoda podľa §10 ods.3,ods.9 a nasl. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
26477-1/2015-KN poskytovanie údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
1/10/15 správa kamerového systému KomBit-Alarm spol.s.r.o.
645.00 €
07/15 poskytovanie služieb KomBit-Alarm spol.s.r.o.
0.00 €
1 dodatok ku kúpnej zmluve Ironex s.r.o.
0.00 €
3002/15/029-ZZ-01 vinkulácia vkladu OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
3002/15/029-BZ-01 bianko zmenka OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
3002/15/029 financovanie projektu z fondov EU OTP Banka Slovensko a.s.
106026.44 €
ZLP-2015-0664/OPIS predĺženie účinnosti DEUS
0.00 €
22/9/15/1 dodatok k Zmluve OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
22/9/15 zriadenie účtu OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
142/15 audit obce PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
NR02839 poskytnutie NFP Pôdohospodárska platobná agentúra
89440.36 €
129/15 Tovar ku kamerovému systému Ironex s.r.o.
99600.44 €
JV-03032015-4 zánik Zmluvy Premier Consulting,spol.s.r.o
0.00 €
4419006381 poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu PO Komunálna poisťovňa a.s.
249.33 €
20/049/07 Ukončenie zmluvy o úvere Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
3002/15/022 poskytnutie úveru OTP Banka Slovensko a.s.
95802.00 €
č.3002/15/022-BZ-01 zabezpečovacia zmluva OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
12/2015 Dotácia na šport Nitriansky samosprávny kraj
500.00 €
12/2015 podpora kultúry Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
93/15 poradenstvo pri verejnom obstarávaní Marvill s.r.o.
6440.00 €
81/2015 Umiestnenie reklamy A.S.A. spol. s.r.o.
100.00 €
ZLP -2015-0664/OPIS pripojenie k IS DCOM DEUS
0.00 €
64/15 dohľad nad verejným obstarávaním TAYLORS s.r.o
50.00 €
Dodatok č. 1/2015 Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov INSA s.r.o.
0.00 €
120503/0633 Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov INSA s.r.o.
0.00 €
58/15 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holiare REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
500.00 €
9100077261 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu SPP
0.00 €
5101002291/2016 Dodatok k Zmluve ozdruženej dodávke energie Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
5101002291/2016 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
03/2015 predaj nehnuteĺnosti Obec Holiare
66.84 €
JV-03032015-4 Zmluva o dielo Premier Consulting,spol.s.r.o
996.00 €
4/14 Prenájom kultúrneho domu Obec Holiare
85.00 €
113/14 zámena parciel Obec Holiare
0.00 €
11/2014 športový deň Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
9/2014 podpora kultúry Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
300614/2 Vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie OPEN DOOR s.r.o.
490.00 €
4/2014 Odchyt opustených a túlavých psov Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
1/2014 audit účtovnej závierky PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
20/049/07 navýšenie úveru Prima banka Slovensko a.s.
20000.00 €
201/13 zber Obec Holiare
11.00 €
140/13 audit účtovnej závierky PROF&PARTNERS, s.r.o.
600.00 €
41/2012 dodatok č.1 odvádzanie dažďových vôd Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
0.00 €
001/13 Predaj parcely č. 1046 Obec Holiare
143.28 €
001/13 Predaj parcely č. 1046 Obec Holiare
143.28 €
001/13 Predaj parcely č. 1046 Obec Holiare
143.28 €
2012-OP123/1/8 Poskytnutie dotácie z NSK MAS Dolný Žitný ostrov
3099.00 €
001/12/CO Poskytovanie služieb CO Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
41/12 Holiare,odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
23878.78 €
3/2011 Zateplenie materskej škôlky Ladislav Szabó
147722.52 
4/11 overenie hospodárenia obce Ing. Jozef Szekeres
300.00 

Kalendár:

November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Alžbeta

Anketa:

www.sme.sk